Senior Technical Officer

Recruiter
University of Wales Trinity Saint David
Location
Lampeter
Salary
£33,943 - £39,324
Posted
30 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Two opportunities have arisen to contribute to the work of the Operations Directorate at the University of Wales Trinity Saint David, by providing high level technical support and working as an 'internal consultancy service' within the Operations Directorate.

The post holders will need to have excellent proven Technical and relevant IT skills, as well as experience of preparing formal tender documentation,tendering and contract administration.

Senior Technical Officer
Vacancy Ref: 00490
Salary: £33,943 - £39,324

For further information about the post and an application form, please visit the University's website: www.uwtsd.ac.uk/jobs. 

Alternatively, further information can be obtained by contacting the Human Resources Department on 01267 225121 or by emailing humanresources@uwtsd.ac.uk

Closing date: 7 December 2016.

01267 225121 humanresources@uwtsd.ac.uk

Mae dau gyfle wedi codi i gyfrannu at waith y
Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau ym Mhrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant, trwy ddarparu cymorth
technegol lefel uchel a gweithio fel ‘gwasanaeth
ymgynghori mewnol' o fewn y Gyfarwyddiaeth
Gweithrediadau. Bydd angen i ddeiliaid y swyddi fod
â sgiliau Technegol profedig ardderchog a sgiliau TG
perthnasol, ynghyd â phrofiad o baratoi dogfennaeth
tendrau ffurfiol, a gweinyddu tendrau a chontractau.

Uwch Swyddog Technegol
Cyfeirnod y Swydd: 00490
Cyflog: £33,943 - £39,324

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a
ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: www.
uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag. Gellir cael rhagor
o wybodaeth hefyd trwy gysylltu â'r adran
Adnoddau Dynol ar 01267 225121 neu drwy
anfon ebost: i humanresources@uwtsd.ac.uk
Dyddiad cau: 7 Rhagfyr 2016.