Prif Weithredwr

Recruiter
Location
Caerdydd
Salary
£60,000
Posted
29 Nov 2016
Closes
15 Dec 2016
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Prif Weithredwr

Cyflog : £60,000 / Lleoliad: Caerdydd

Mae Agored Cymru, y corff dyfarnu yng Nghymru, yn chwilio am Brif Weithredwr arbennig i gyflwyno rhagor o newidiadau sylweddol er mwyn i’r elusen dyfu, trawsnewid a datblygu.

Bydd gennych agwedd entrepreneuraidd, sgiliau arwain ysbrydoledig a phrofiad o weithredu strategaeth lefel uchel.

Wrth gefnogi tîm o arbenigwyr i ddatblygu cwricwlwm hygyrch gyda sicrwydd ansawdd i ddysgwyr unigol, cyflogwyr a chymunedau yng Nghymru, byddwch yn ymrwymo i gynnal canlyniadau o safon uchel a hyrwyddo dwyieithrwydd.

Cysylltwch â Val Jones, Rheolwr Adnoddau Dynol ar 02920 741064 neu val.jones@agored.cymru i gofrestru eich diddordeb. Gallwch hefyd lawrlwytho pecyn cais yma.

Rhaid derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau erbyn:

5pm, Dydd Iau 15 Rhagfyr 2016.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod wythnos yn dechrau 9 Ionawr 2017.

@Agored Cymru    http://www.agored.cymru/

More jobs like this