Childcare Leader

Location
Barry
Salary
£17,547 - £19,939 p.a. pro rata        
Posted
24 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Sectors
Childcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Childcare Leader (Temporary Welsh Government funded project until 31.3.17) / Arweinydd Gofal Plant (Dros dro Project a ariannir gan Lywodraeth Cymru tan 31.3.17)

Post Reference/Cyfeirnod y swydd: V-CF-PD133

Gradd /Grade E, SCP 17 - 21  £17,547 - £19,939 p.a. pro rata         

Location/ Lleoliad: Barry/ Y Barri       

Closing Date/ Dyddiad cau: 08.12.16 17:00

Further Information

Days / Hours of Work/ Diwrnodau / Oriau Gwaith

Term time only – 37 hours per week – Monday to Friday

Yn ystod y tymor ysgol yn unig – 37 awr yr wythnos – Dydd Llun i Dydd Gwener

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

To lead and provide a high quality childcare provision for children aged 2-3 years residing in the Flying Start area.

Arwain a chynnig darpariaeth gofal plant o safon i blant rhwng 2-3 oed sy’n byw yn yr ardal Dechrau'n Deg.

DBS Check Required/ Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Joanne Flaherty 01446 732180

www.valeofglamorgan.gov.uk

           

More jobs like this