Early Years Practitioner x 2

Location
Barry
Salary
£17,547 - £19,939 p.a       
Posted
24 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Early Years Practitioner x 2 (Temporary Welsh Government funded project until 31.3.17) / Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar x 2 (Dros dro Project a ariannir gan Lywodraeth Cymru tan 31.3.17)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-CF-PDT141 & V-CF-PDT142

Gradd /Grade E, SCP 17 - 21  £17,547 - £19,939 p.a

Location/ Lleoliad: Barry/ Y Barri     

Closing Date/ Dyddiad cau: 08.12.16 17:00

Further Information

Days / Hours of Work/ Diwrnodau / Oriau Gwaith

5 days / 37 hours/ 5 diwrnod / 37 awr

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

The post holder will provide Early Years Support relating to child development/routines, both 1:1 in the family home and groups, leading on the planning and delivery of our Ti-a-Fi sessions. You will be based with the Flying Start multi-disciplinary team delivering a quality service.

Bydd deiliad y swydd yn rhoi Cymorth Blynyddoedd Cynnar yn ymwneud â datblygiad/trefniadau plant, 1:1 mewn cartrefi teuluoedd ac mewn grwpiau, gan arwain yn y gwaith o gynllunio a darparu ein sesiynau Ti-a-Fi Byddwch yn gweithio’n rhan o dîm amlddisgyblaeth Dechrau'n Deg i roi gwasanaeth o ansawdd.

DBS Check Required/ Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Sue Davies / Kathryn Clarke 01446 732180

www.valeofglamorgan.gov.uk