Cynghorwyr Defnyddwyr (gan gynnwys rhai swyddi gwag dwyieithog Cymraeg/Saesneg)

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£16,000
Posted
10 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Contract Type
Permanent

Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg yn wasanaeth dynamig sy’n cynnig cyfleoedd gwaith cyffrous i unigolion allu ymuno â’n sefydliad.  Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag yn ein Canolfan Alwadau Cyngor i Ddefnyddwyr.

Cynghorwyr Defnyddwyr (gan gynnwys rhai swyddi gwag dwyieithog Cymraeg/Saesneg)

Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd canolfan alwadau a/neu ddarparu cyngor o fewn fframwaith cyfreithiol.  Derbyn galwadau am gyngor yn unig.

Oriau: Llawn amser a Rhan amser, dydd Llun – dydd Gwener

Cyflog: £16,000 (gan gynyddu i £16,300 ar ôl cwblhau cyfnod prawf 3 mis o hyd yn llwyddiannus)

Gwyliau:  22 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal â Gwyliau’r Banc