SWYDDOG GWYBODAETH Y GADWYN GYFLENWI

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
£22,299 – £27,747
Posted
17 Nov 2016
Closes
30 Nov 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

SWYDDOG GWYBODAETH Y GADWYN GYFLENWI

CYFLOG: £22,299 – £27,747

(yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)

(REF 8.58)

Mae ein tîm Datblygu’r Diwydiant yn ymgysylltu gyda rhanddeiliaid yn y gadwyn gyfl enwi defaid, eidion a phorc i wella cynaliadwyedd a pherfformiad economaidd cynhyrchu cig coch yng Nghymru.

Rydym ni’n edrych i ehangu ein tîm ac yn gwahodd ceisiadau ar gyfer y swydd ganlynol a fydd wedi’i lleoli yn swyddfa Aberystwyth.

Bydd y swydd hon yn cynorthwyo gyda’r broses o gydlynu, dehongli a chyfl wyno data’r diwydiant i ddarparu gwybodaeth gyfoes a pherthnasol, domestig a byd-eang yn ôl i’r diwydiant. Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth ymarferol a hyfforddiant i alluogi cynhyrchwyr i ddiwallu anghenion y farchnad.

Mae HCC yn gyfl ogwr Cyfl e Cyfartal.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais, cliciwch ar y botwm yn berthnasol