Swyddog Hyfforddi - De-ddwyrain Cymru

Location
Caerdydd
Salary
£24,892 y flwyddyn, yn cynyddu i £25,951
Posted
16 Nov 2016
Closes
30 Nov 2016
Ref
225086043-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli er mwyn helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chynorthwyo clybiau gofal plant all-ysgol sydd o ansawdd, yn fforddiadwy ac yn hygyrch.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn awyddus i lenwi’r swydd ganlynol:

Swyddog Hyfforddi - De-ddwyrain Cymru

£24,892 y flwyddyn, yn cynyddu i £25,951 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd (wedi 6 mis) 37 awr yr wythnos (Cyf: SEW/TO/11/16)

Mae’r swydd wedi ei lleoli yn swyddfa Caerdydd, ond bydd yn ofynnol darparu hyfforddiant a chymwysterau proffesiynol ar draws De-ddwyrain Cymru. Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â datblygu deunydd hyfforddi newydd a phresennol. Bydd angen i ymgeiswyr fod â chymhwyster perthnasol fel Asesydd a phrofiad/cymwysterau perthnasol mewn Gwaith Chwarae.

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, ewch i’n gwefan drwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Llinell derfyn i geisiadau cyflawn: 1yp ar 30/11/2016.
Cynhelir y cyfweliadau ar 07/12/2016 + 08/12/2016.

Mae cynigion o gyflogaeth yn amodol ar eirdaon boddhaol a gwiriad y GDG.

Rhif Elusen: 1093260
Rhif Cwmni: 4296436