Rheolwr Grŵp

Location
Penmorfa, Aberaeron
Salary
Graddfa 15 – SCP 53-55 - £46,975 - £48,768
Posted
12 Oct 2016
Closes
21 Oct 2016
Ref
225059533-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Grŵp Ystadau, Rheoli Prosiectau a Datblygu

  • Lleoliad: Neuadd Cyngor Ceredigion, Pennorfa, Aberaeron
  • Cyflog: Graddfa 15 – SCP 53-55 - £46,975 - £48,768
  • Cytundeb: Parhaol
  • Oriau: Llawn Amser 37 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am rywun i barhau â’r gwaith rhagorol o ddenu buddsoddiad i’r Sir. Wrth gydweithio â gwahanol wasanaethau’r Cyngor, y sector preifat ac amrywiaeth o randdeiliaid eraill, rydym yn ymfalchïo yn yr hyn a gyflawnwyd ar hyd y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys sawl prosiect adfywio llwyddiannus ar hyd a lled y sir, sydd wedi dod â chryn fuddsoddiad i’r sir ac wedi ailddatblygu safleoedd o bwys.

Wrth i’r sefyllfa fynd yn fwy heriol o ran cyllid a chyllidebau, mae angen rhywun arbennig i ddal ati i hyrwyddo a datblygu prosiectau a chynlluniau newydd a fydd yn diogelu ac yn gwella’r cyfleoedd sydd ar gael yn y sir. Os ydych chi’n credu eich bod yn meddu ar y sgiliau i fedru gwneud gwahaniaeth, byddem yn falch iawn o dderbyn eich cais i ymuno â ni yng Nghyngor Sir Ceredigion.

Os hoffech chi wybodaeth ychwanegol ac i gyflwyno cais, ewch i’n gwefan drwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Dyddiad cau: 21 Hydref, 2016

Mae pob swydd ac eithrio swyddi dysgu i gael adolygiad tâl a graddfa.