CYFARWYDDWR GWASANAETHAU CORFFORAETHOL

Location
Cardiff, (Caerdydd)
Salary
£58,695 – £68,044
Posted
05 Oct 2016
Closes
20 Oct 2016
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CYFARWYDDWR GWASANAETHAU CORFFORAETHOL – AIL-HYSBYSEB

Cyflog: £58,695 – £68,044

Disgrifiad:

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn all sicrhau bod gwasanaethau corfforaethol cynhwysfawr yn gallu ymateb yn hyblyg i anghenion, ac yn galluogi gwelliant parhaol yn y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i aelodau, gwirfoddolwyr, staff a rhanddeiliaid eraill. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn hyrwyddo a chefnogi ffyrdd newydd o weithio yn fewnol ac allanol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr am ochr ariannol y mudiad, yn darparu gwasanaeth cyllid proffesiynol ac yn sicrhau fod gofynion deddfwriaethol yn cael eu bodloni.

Dyddiad cau:

Hanner dydd ar 20 Hydref, 2016

Manylion llawn:

urdd.cymru/swyddi neu 01239 652163.

Os hoffech gael gair anffurfiol cysylltwch â Mai Parry Roberts (Cyfarwyddwr Busnes a Phersonél) ar y manylion drwy glicio berthnasol

More jobs like this