CYFARWYDDWR GWASANAETHAU CORFFORAETHOL

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£58,695 – £68,044
Posted
05 Oct 2016
Closes
20 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CYFARWYDDWR GWASANAETHAU CORFFORAETHOL – AIL-HYSBYSEB

Cyflog: £58,695 – £68,044

Disgrifiad:

Mae’r Urdd yn chwilio am unigolyn all sicrhau bod gwasanaethau corfforaethol cynhwysfawr yn gallu ymateb yn hyblyg i anghenion, ac yn galluogi gwelliant parhaol yn y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i aelodau, gwirfoddolwyr, staff a rhanddeiliaid eraill. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn hyrwyddo a chefnogi ffyrdd newydd o weithio yn fewnol ac allanol ac yn atebol i’r Prif Weithredwr am ochr ariannol y mudiad, yn darparu gwasanaeth cyllid proffesiynol ac yn sicrhau fod gofynion deddfwriaethol yn cael eu bodloni.

Dyddiad cau: Hanner dydd ar 20 Hydref, 2016

Manylion llawn: urdd.cymru/swyddi neu 01239 652163.

Os hoffech air anffurfiol mae croeso i chi gysylltu â Mai Parry Roberts (Cyfarwyddwr Busnes a Phersonél) ar 01678 541010 neu mai@urdd.org.