Uwch Swyddog Achos

Location
Wales
Salary
£26,500 - £32,200 y flwyddyn
Posted
19 Sep 2016
Closes
21 Oct 2016
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Uwch Swyddog Achos (Cyfnod Mamolaeth Tymor Penodol 16 mis, byddwn yn croesawu ceisiadau am secondiad i’r swydd hon).

£26,500 - £32,200 y flwyddyn

Mae'r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y rôl hon yn hanfodol.

Mae’r Tîm Lles a Grymuso’n cyfrannu at ddatblygu a chyflwyno rhaglen waith y Comisiynydd drwy cyflawni gwaith achos amserol a chadarn o safon uchel.

Bydd yr Uwch Swyddog Achos yn atebol i Arweinydd y Rhaglen Diogelu a Mynediad at Gyfiawnder. Mi fydd yr unigolyn yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gwasanaeth gwaith achos eithriadol, sy’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a’u teuluoedd yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth a gwaith achos cymhleth i bobl hŷn a’u teuluoedd dros y ffôn, drwy e-bost ac mewn cyfarfodydd, er mwyn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn a’u teuluoedd yn cael eu clywed a’u deall gan bobl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru (gan gynnwys mewn perthynas â achosion amddiffyn oedolion).

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal sydd wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth ledled Cymru. Mae’r Comisiynydd yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: 21 Hydref 2016 5.00y.p. Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar 9 Tachwedd 2016.